Shareprice
14 Jun 2024

Viktig information på svenska om överföringen till Nasdaq First North

New - New exchange: Nasdaq First North

FluoGuide is moving from Spotlight to Nasdaq First North. Shareholders are strongly encouraged to make sure they will be able to freely trade their shares in the future.

Viktig information på svenska om överföringen till Nasdaq First North

Följ denna process för att säkerställa att dina aktier kan handlas i framtiden

Bakgrund

FluoGuide planerar att noteras på Nasdaq First North i Sverige. Detta innebär att FluoGuides aktier (FLUO) inte längre kommer att noteras på Spotlight Stock Market, Danmark (“Spotlight”).

FluoGuide har avancerat snabbt sedan börsintroduktionen. Bytet av marknadsplats är en naturlig följd av detta. Det kommer också att ge optimala förutsättningar för att fortsätta den positiva utvecklingen av företaget och dess möjligheter att hjälpa många patienter runt om i världen.

För att kunna handla dina FluoGuide-aktier på Nasdaq First North i Sverige måste de vara registrerade hos Euroclear Sweden.

Process för aktieägare med FluoGuide-aktier i depå hos Avanza, Nordnet eller Nordea (Danmark)

Du behöver inte göra någonting. Avanza, Nordnet och Nordea (i Danmark) hanterar processen helt automatiskt.

Dina FluoGuide-aktier som är listade på Spotlight, handlade i DKK, kommer att lyftas ut från din depå och istället får du samma antal aktier, noterade på Nasdaq First North Sweden, insatta på samma depå. Observera att de nya aktierna handlas i SEK.

(Avanza har lagts till efter det första meddelandet om byte av marknadsplats.)

Process för aktieägare med FluoGuide-aktier i alla andra banker än Avanza, Nordnet eller Nordea (Danmark)

Du måste skicka ett godkännandeformulär till din bank före den 18 februari för att registrera dina aktier i Euroclear Sweden.

Din bank kommer då att ordna med den nödvändiga registreringen utan kostnad för dig. Alternativt behåller du dina rättigheter som aktieägare men förlorar möjligheten att handla dina aktier på en marknadsplats, såvida du inte senare registrerar dina aktier hos Euroclear Sweden för din egen bekostnad.

Flytten till Nasdaq kommer inte att påverka din status som aktieägare, inte ens om du inte registrerar dina aktier i Euroclear Sweden, förutom att du inte längre kan sälja dem på en börs.

Därför uppmuntras alla aktieägare (utom aktieägare med depå i Nordnet eller Nordea i Danmark) att följa denna process:

  1. Fyll i och underteckna godkännandeformuläret (PDF eller WORD) på sidan två.
  2. Ladda upp det signerade formuläret till din bank.

Då är du klar. Din bank tar hand om resten av processen.

Ta del av godkännandeformuläret inklusive följebrevet här.

Se på video om hur du fyller i formuläret (på engelska)

 

 

FAQ: Vanliga frågor

Kommer FluoGuide att bli ett svenskt företag?

Nej, FluoGuide förblir samma danska företag. Endast bolagets aktie kommer att handlas på en svensk börs i SEK, inte som tidigare i DKK.

Flyttar en del av FluoGuide till Sverige?

Nej. Företaget flyttar inte till Sverige eller någon annanstans. FluoGuide samarbetar redan idag med många aktörer i Sverige inklusive sjukhus som också kommer att fortsätta i framtiden.

Varför byter företaget marknadsplats?

FluoGuide har genomgått en enorm utveckling sedan börsintroduktionen 2019. I nästa fas av utvecklingen av FluoGuide är det viktigt att skapa de bästa möjligheterna för att kunna hjälpa patienter runt om i världen. Att gå från Spotlight till Nasdaq är ett naturligt steg för att stödja en fortsatt spännande utveckling de kommande åren.

Varför flyttar företaget till svenska First North?

Infrastrukturen i Sverige för att stödja företag av FluoGuides storlek är fortfarande bättre än i Danmark. FluoGuide har noggrant undersökt olika alternativ och funnit att den svenska börsen är ett naturligt nästa steg för oss. Sedan börsintroduktionen har vi haft nytta av att kunna utnyttja de bästa aspekterna av Danmark och Sverige och vi kommer även fortsatt att söka de bästa alternativen för att utveckla FluoGuide brett och snabbt till förmån för patienter och aktieägare.

Rekommenderar företaget att jag fyller i och skickar in godkännandeformuläret så att jag kan handla mina FluoGuide-aktier på Nasdaq First North i framtiden?

Ja, absolut. Företagets uppfattning är att det kommer att ligga i ditt bästa intresse, både för att du enkelt kan handla dina aktier men också för att stödja företaget på bästa möjliga sätt. Ju snabbare aktieägarna registrerar sina aktier i Euroclear Sweden desto bättre, eftersom alla aktieägare då kommer att dra nytta av bästa möjliga likviditet i aktien. Registreringen av dina aktier i Euroclear Sweden är gratis om du håller dig inom den fastslagna tidsfristen.

Kan jag själv fylla i alla uppgifter på godkännandeformuläret?

Nej. Som aktieägare ska du fylla i formulärets andra sida med titeln ” TO BE COMPLETED BY THE SHAREHOLDER” och därefter skicka den till din bank eller fondkommissionär. Därefter kommer din bank eller kommissionär att i samarbete med en avvecklingsagent utsedd av FluoGuide hantera den ytterligare administrativa processen.

Kommer FluoGuide att debitera sina aktieägare en avgift, en provision eller något annan kostnad för denna transaktion?

Nej.

Kommer min bank att ta ut en avgift?

Om du är kund hos Nordnet eller Nordea (Danmark) debiteras ingen avgift.
Om du är kund hos en annan bank är svaret att du troligen inte kommer att debiteras en avgift.

Finns det någon risk förknippad med att skicka in godkännandeformuläret och samtycke till registreringen av mina aktier i Euroclear Sweden?

Nej.

Utlöser registreringen av aktierna i Euroclear Sweden några skatteeffekter?

För privata investerare i Danmark som äger sina aktier personligen: Enligt det juridiska yttrandet från FluoGuides juridiska rådgivare finns det ingen beskattning som utlöses av aktieregistreringen efter den föreslagna processen eftersom ägandet av aktierna inte förändras under övergångsperioden. Det är också värt att notera för vissa aktieägare, ur skattesynpunkt, att både Spotlight och Nasdaq First North i Sverige inte anses vara reglerade marknader. Med detta sagt kan speciella enskilda situationer existera, varför detta svar inte kan åberopas som skatterådgivning och kan endast användas för allmän information. Investerare bör söka individuell skatterådgivning om de vill ha full säkerhet om möjliga personliga skattekonsekvenser av aktieregistreringen.
För alla andra aktieägare: Kontakta din skatterådgivare angående alla frågor du har.

Vad händer om jag inte skickar in godkännandeformuläret i god tid?

Du kommer inte längre att kunna sälja dina FluoGuide-aktier på en börs när FluoGuide inte längre är noterat på Spotlight. Du kommer fortfarande att äga aktierna och de kommer fortfarande att registreras i VP Securities. Du behåller alla rättigheter som aktieägare i FluoGuide A/S, men du kommer inte kunna handla dina aktier förrän du på egen bekostnad får din aktieregistrering ändrad från VP Securities A/S till Euroclear Sweden AB.

Vilken är tidsfristen för att skicka in godkännandeformuläret?

Godkännandeformuläret måste skickas till din bank eller fondkommissionär före 18 februari 2021 kl 12.00 CET. Vissa banker har olika tidsfrister.När är den sista dagen som FluoGuide-aktien handlas på Spotlight?

Den sista dagen för handel med Spotlight kommer vara 15 februari 2021..

När är den första dagen som FluoGuide-aktien handlas på Nasdaq First North?

Den första handelsdagen på Nasdaq First North Sweden förväntas vara den 24 februari 2021.

Kan FluoGuide-aktier handlas under övergångsperioden mellan den sista dagen för handel på Spotlight och den första dagen för handel på Nasdaq First North?

Nej.

Under hur lång kommer det inte vara möjligt att handla FluoGuide-aktierna?

Vi förväntar oss att perioden är cirka fem dagar. Med detta sagt kan det bara gå ner till några dagar, och det är mycket osannolikt att det kommer att vara mer än tio dagar.

Varför fick jag bara ett så kortfattat och formellt brev från FluoGuide?

Om det är möjligt kommer du att få antingen ett digitalt meddelande- eller ett brev från FluoGuide angående registrering i Euroclear Sweden. FluoGuide har inte kontaktinformation till alla våra aktieägare och för att nå så många ägare som möjligt med information om byte av noteringsplats väljer vi att distribuera informationen genom en distributionstjänst som tillhandahålls av VP Securities. På detta sätt kan vi även nå aktieägare vars kontaktuppgifter är okända för företaget och vars aktier finns hos förvaltare. Då det format som är tillgängligt genom VP Securities och E-boks innebär begränsning av antal tecken måste brevet vara mycket kortfattat och därmed opersonligt.

Vad är mitt "VP-kontonummer" som nämns på godkännandeformuläret?

Om du skriver numret på depån/kontot där du innehar dina FluoGuide-aktier räcker det. Formellt är ditt VP-kontonummer 15 siffror, med flera nollor framför ditt depå/kontonummer. Du kan dock utelämna nollorna i godkännandeformuläret.

Vad är en depåbank som nämns på godkännandeformuläret?

Institutet som innehar dina aktier, det vill säga banken eller fondkommissionären där du har ett konto för att köpa och sälja dina aktier (detta är t.ex. Saxobank, Danske Bank, Handelsbanken etc.).

Vad ska jag ange som ”No. of shares”på godkännandeformuläret?

Antalet FluoGuide-aktier du äger när du skickar in formuläret och kommer att fortsätta att äga under hela den tid det tar för FluoGuide att ändra företagets noteringsplats från Spotlight till Nasdaq First North. Antalet aktier du äger framgår av din depå/kontoöversikt.

Vad betyder "Registrerade rättighetshavare" i godkännandeformuläret?

Normalt kan du bara skriva ”NEJ”. Du måste dock skriva “JA” om någon annan än du har rättigheter till dina aktier. Sådana fall kan vara om en annan part har rätt att köpa dina aktier till ett visst pris, vid en viss tidpunkt etc. Om du inte har ingått en sådan typ av bindande avtal, skriv “NEJ”.

What should I put as my registration no./personal ID no. in the form?

If you are investing as a private individual, and is living permanently in Denmark or Sweden, please list your national ID number, known as “personnummer” in both countries. If you invest through a company, please list your company’s tax identification number (TIN). If you fall outside these categories, please, list your passport number or other relevant national ID number.

To whom should the acceptance form be submitted?

The acceptance form should be submitted to your bank or stockbroker hosting your share deposit.