Shareprice
14 Jun 2024

Vigtig information på dansk om skiftet til Nasdaq First North

New - New exchange: Nasdaq First North

FluoGuide is moving from Spotlight to Nasdaq First North. Shareholders are strongly encouraged to make sure they will be able to freely trade their shares in the future.

Vigtig information på dansk om skiftet til Nasdaq First North

Følg denne proces for at sikre at dine aktier kan handles i fremtiden

Baggrund

FluoGuide planlægger en børsnotering på Nasdaq First North i Sverige. Det betyder, at FluoGuide’s aktie (FLUO) ikke længere vil være noteret på den danske del af Spotlight Stock Market (”Spotlight”).

FluoGuide har udviklet sig hurtigt siden børsintroduktionen og ændringen af børsnotering er en naturlig konsekvens af denne udvikling. Ændringen vil endvidere give optimale betingelser for at fortsætte den positive udvikling af virksomheden og virksomhedens muligheder for at hjælpe mange patienter verden over.

For at kunne handle dine FLUO-aktier på Nasdaq First North i Sverige skal aktierne være registreret hos Euroclear Sweden.

Proces for aktionærer med FluoGuide-aktier i depot hos Avanza, Nordnet eller Nordea (Danmark)

Du skal ikke foretage dig noget. Avanza, Nordnet og Nordea (i Danmark) faciliterer processen fuldautomatisk.

Dine FluoGuide-aktier noteret på Spotlight, handlet i DKK, vil blive udtaget fra dit depot, og i stedet vil du modtage samme antal aktier, noteret på Nasdaq First North Sweden. De nye aktier vil blive handlet i SEK.

(Avanza er blevet tilføjet efter offentliggjørelsen af børsskiftet her)

Proces for aktionærer med FluoGuide-aktier i alle andre banker end Avanza, Nordnet eller Nordea (i Danmark)

Du skal indsende en acceptformular til din bank inden 18. februar for at registrere dine aktier i Euroclear Sweden. Din bank sørger derefter for registreringen uden omkostninger for dig.

I modsat fald vil du bevare du dine rettigheder som aktionær, men du vil miste muligheden for at handle dine aktier på børsmarkedet, medmindre du senere for egen regning får dem registreret i Euroclear Sweden.

Flytningen til Nasdaq har altså ingen indvirkning på din status som aktionær, heller ikke hvis du ikke flytter dine aktier, bortset fra at du så ikke længere kan handle dem på en børs.

Derfor opfordres alle aktionærer (undtagen aktionærer med depot hos Nordnet eller Nordea i Danmark) til at følge denne proces:

  1. Udfyld og underskriv acceptformularen (PDF or WORD) på side 2:
  2. Upload den underskrevne formular til din bank

Herefter er du færdig. Din bank vil tage sig af resten af processen.

Læs acceptformular inkl. følgebrev her.

Se video om udfyldelse af formular

 

 


FAQ: Ofte stillede spørgsmål

Bliver FluoGuide et svensk selskab?

Nej, FluoGuide forbliver det samme danske selskab. Kun selskabets aktie vil blive handlet på en svensk børs i SEK, og ikke som tidligere i DKK.

Flytter en del af FluoGuide til Sverige?

Nej. Firmaet flytter ikke til Sverige eller andre lande. FluoGuide samarbejder allerede i dag med mange aktører i Sverige, inklusive hospitaler, hvilket også vil ske fremadrettet.

Hvorfor skifter virksomheden børs?

FluoGuide har været igennem en omfattende udvikling siden børsintroduktionen i 2019. I den næste fase af udviklingen af FluoGuide er det vigtigt at skabe de bedste muligheder for at kunne hjælpe patienter over hele verden. At gå fra Spotlight til en børs i NASDAQ-familien er naturligt for at understøtte denne endnu mere omfattende udvikling i de kommende år.

Hvorfor flytter virksomheden til den svenske First North?

Infrastrukturen i Sverige til at støtte virksomheder af FluoGuides størrelse er stadig bedre i Sverige end i Danmark. FluoGuide har nøje undersøgt forskellige muligheder og fundet den svenske First North-børs som et naturligt næste skridt for os. Vi har siden børsnoteringen draget fordel af at kunne udnytte de bedste aspekter fra Danmark og Sverige, og vi vil fortsat søge de bedste muligheder for bredt at udvikle FluoGuide hurtigt til gavn for patienter og aktionærer.

Kan jeg selv udfylde alt papirarbejde, der er knyttet til acceptformularen?

Nej. Som aktionær skal du udfylde den anden side, der hedder “TO BE COMPLETED BY THE SHAREHOLDER”, og derefter aflevere den til din bank eller børsmægler. Derefter varetager din bank, sammen med en afviklingsbank udpeget af FluoGuide, det videre administrative arbejde.

Vil FluoGuide opkræve sine aktionærer et gebyr, en provision eller en anden type betaling baseret på denne transaktion?

Nej.

Vil min bank opkræve et gebyr?

Er du kunde i Nordnet eller hos Nordea (Danmark), bliver der ikke opkrævet noget gebyr.
Er du kunde i en anden bank, er svaret, at du højst sandsynligt ikke bliver opkrævet et gebyr.

Udløser registreringen i Euroclear Sweden nogen beskatningsforpligtelse?

For private investorer i Danmark, som ejer deres aktier personligt: I henhold til en juridisk vurdering fra FluoGuides advokat er der ingen beskatning udløst af den foreslåede proces fordi ejeren af aktierne ikke ændres i overgangsperioden. Det er også værd at bemærke for nogle aktionærer, at såvel Spotlight som Nasdaq First North i Sverige skattemæssigt ikke betragtes som regulerede markeder. Dog kan der findes særlige individuelle situationer, hvorfor dette svar ikke kan betragtes som skatterådgivning og dette kan kun bruges som generel information. Investorer bør søge individuel skatterådgivning, hvis de ønsker fuld sikkerhed med hensyn til mulige personlige skattemæssige konsekvenser af omregistreringen af aktien.
For alle andre aktionærer: Adspørg venligst din skatterådgiver om evt. spørgsmål.

Hvad sker der, hvis jeg ikke indsender acceptformularen rettidigt?

Du vil ikke længere være i stand til at sælge dine FluoGuide-aktier på en børs, når FluoGuide ikke længere er noteret på Spotlight. Du vil stadig eje aktierne, og de vil stadig være registreret hos VP Securities. Du vil bevare alle dine rettigheder som aktionær i FluoGuide A/S, men du vil først igen være i stand til at handle dine aktier, når du for egen regning får registreret dine aktier hos Euroclear Sweden.

Hvornår er fristen for at indsende acceptformularen?

Indsendelsesformularen skal indsendes til din bank eller børsmægler inden 18. februar 2021 kl. 12.00 CET. Nogle banker har sine egne tidsfrister og man vil blive kontakte af sin bank om dette

Hvornår handles den sidste dag, hvor FluoGuide-aktien handles på Spotlight?

Den sidste handelsdag på Spotlight bliver den 15 februar 2021.

Hvornår den første dag, hvor FluoGuide-aktien handles på Nasdaq First North?

Den første handelsdag på Nasdaq First North forventes at være 24. februar 2021.

Kan FluoGuide-aktier handles i overgangsperioden mellem den sidste handelsdag på Spotlight og den første handelsdag på Nasdaq First North?

Nej.

Hvor længe vil det ikke være muligt at handle FluoGuide-aktierne?

Vi forventer, at perioden er omkring fem dage. Når det er sagt, kan det kun være et par dage, og det er meget usandsynligt, at det vil vare mere end 10 dage.

Hvorfor fik jeg kun et så kort og formelt brev fra FluoGuide?

Hvis det overhovedet er muligt, modtager du enten et digitalt brev eller brev på papir fra FluoGuide vedrørende denne registreringsproces. FluoGuide har ikke alle aktionærers kontaktoplysninger, og for at nå så mange investorer som muligt med informationen om skiftet af børsnotering, vælger vi at distribuere informationen gennem en distributionstjeneste leveret af VP Securities. På denne måde er vi i stand til også at nå investorer med aktier i anonyme, ikke-navnenoterede depoter, der er ukendte for virksomheden. En begrænsning var, at vi ikke kunne tilføje navne til brevet, og at brevet skulle være meget kort for at passe til det tilgængelige format, der blev tilbudt af VP Securities og E-boks. Som en konsekvens er brevet blevet upersonligt og meget kort.

Hvad er mit "VP-kontonummer" som nævnt i acceptformularen?

Hvis du skriver nummeret på det depot/den konto, som du har dine FluoGuide-aktier i, vil det være tilstrækkeligt. Formelt er dit VP-kontonummer 15 cifre med flere nuller foran dit depot-/kontonummer. Du kan dog udelade nuller i acceptformularen.

Hvad er en ”custodian bank” som nævnt på acceptformularen?

Den finansielle institution, der har dine aktier, hvilket vil sige den bank eller børsmægler, hvor du har en konto til køb og salg af dine aktier (dette er f.eks. Saxobank, Danske Bank, Handelsbanken osv.).

Hvad skal jeg liste som ”No. of shares ”på acceptformularen?

Mængden af ​​Fluoguide-aktier, du ejer, når du indsender formularen, og vil fortsat eje i hele den periode, det tager for Fluoguide at ændre virksomhedens børsnotering fra Spotlight Stock Market til Nasdaq First North Growth Market. Antallet af aktier, du ejer, er angivet i din indskudsoversigt.

Hvad skal jeg liste som ”No. of shares ”på acceptformularen?

Mængden af FluoGuide-aktier, du ejer, når du indsender formularen, og fortsat vil eje i hele den periode, det tager for FluoGuide at ændre virksomhedens børsnotering fra Spotlight til Nasdaq First North. Antallet af aktier, du ejer, er angivet i din depotoversigt.

Hvad betyder "Rights holders registered" i acceptformularen?

Normalt kan du bare skrive “NO”. Du skal dog skrive “YES”, hvis en anden end dig har rettigheder til dine aktier. Sådanne tilfælde kan være, hvis en anden part har ret til at købe dine aktier til en bestemt pris, på et bestemt tidspunkt osv. Hvis du ikke har indgået en sådan type juridisk aftale, bedes du skrive “NO”.

Hvad skal jeg sætte som mit registreringsnummer / personligt ID-nr. i formularen?

Hvis du investerer som privatperson og bor permanent i Danmark eller Sverige, bedes du angive dit nationale ID-nummer, kendt som ”personnummer” i begge lande. Hvis du investerer gennem et firma, skal du angive dit firmas skatteidentifikationsnummer (TIN). Hvis du falder uden for disse kategorier, bedes du angive dit pasnummer eller andet relevant nationalt ID-nummer.

Til hvem skal acceptformularen overleveres?

Acceptformularen skal uploades til din bank eller børsmægler, der er depotbank for dine aktier.

Vil ændringer i børsnotering medføre et fald i aktiekursen, når valutaen ændres fra DKK til SEK?

Der vil ikke være ændringer i antallet af aktier eller den nominelle værdi af FluoGuide-aktien, så værdien af FluoGuide skal forblive den samme uanset hvor og i hvilken valuta aktien handles.
Nasdaq First North Sweden er den førende handelsplatform for biotekvirksomheder i Skandinavien og rent praktisk kan karakteristika relateret til børsen påvirke aktiekursen, f.eks. børsens omdømme og antallet af aktionærer, der kan handle på børsen. Det forventes, at disse langt opvejer en mulig negativ opfattelse af handelsvalutaen ved at flytte handelen med FluoGuide-aktien til First North Growth Market i Sverige med brug af SEK som valuta på aktien.

Har du spørgsmål?

Kontakt FluoGuide:
Mail: info@fluoguide.com

Morten Albrechtsen, adm. dir.
Telefon: (+45) 31 22 66 60

Henrik Moltke, CFO
Telefon: (+45) 22 44 54 04