Shareprice
14 Jun 2024

Press & news

FluoGuide develops surgical solutions that is expected to reduce suffering for the patient and increases the likelihood of cure as well as reducing costs for the health care system.

New - New exchange: Nasdaq First North

FluoGuide is moving from Spotlight to Nasdaq First North. Shareholders are strongly encouraged to make sure they will be able to freely trade their shares in the future.

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare till FluoGuide A/S inför planerad publik nyemission och notering på Spotlight Stock Market

Press release


March 11, 2019

Sedermera Fondkommission och FluoGuide A/S (”FluoGuide”) meddelar idag att parterna har ingått ett samarbete. FluoGuide är ett danskt bolag som har utvecklat en lösning som kan komma att förändra framtida cancerkirurgi, minska lidande samt öka sannolikheten för överlevnad för cancerpatienter globalt. Lösningen är en produkt som injiceras i patienten i samband med operation och gör tumören fluorescerande och därmed möjlig att särskilja från den friska vävnaden. FluoGuide planerar nu en publik nyemission inför en planerad notering på Spotlight Stock Market. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna globalt. Kirurgi är ett nyckelredskap i behandling av identifierad cancer och målsättningen är radikal kirurgi där all cancervävnad framgångsrikt avlägsnas. I cirka 50 procent av fallen drabbas patienten emellertid av återfall på grund av bl.a. förekomst av metastaser som ej har kunnat identifieras vid kirurgin. Återfall innebär inte bara ett stort lidande för patienten utan är även mycket kostsamt för sjukvården. FluoGuide har förvärvat rättigheterna till FG001 och kommer att utveckla FG001 för kommersiellt bruk. FG001 är en produkt som gör tumören fluorescerande när den utsätts för fluorescerande ljus. Produktens beståndsdelar har tidigare kliniskt testats i människa och har visat sig vara väl tolererad. FG001 injiceras i cancerpatienten före kirurgi och fungerar väl i arbetsflödet. Vidare är FG001 inte beroende av speciell utrustning på sjukhusen, utan fungerar med befintlig kirurgiutrustning.

FluoGuide utvecklar initialt FG001 mot glioblastom (hjärntumör), vilket är en cancerindikation med koncentrerad patientgrupp som har stort behov av förbättrad behandling. Avsikten är att i framtiden utveckla produkter för användning i ytterligare solida cancerindikationer. FluoGuide har för avsikt att genomföra en proof-of-concept fas I/IIa-studie med FG001 där de första resultaten beräknas vara tillgängliga under inledningen av 2020 och därefter inleda compassionate use sales (försäljning av produkter för användning av humanitära skäl). Efter slutförd fas I/IIa-studie behövs en fas IIb/III-studie för att få marknadsgodkännande och FluoGuide har avsikt att genomföra denna tillsammans med en kommersiell partner. Med anledning av att FG001 inte har någon terapeutisk verkan är fas IIb/III-studien betydligt enklare än motsvarande studie för en läkemedelskandidat och färre patienter behövs. Detta betyder att vägen till marknad är kortare och mindre kostsam. Den första marknadslanseringen bedöms ske redan under 2022.

FluoGuide planerar nu med Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare en publik nyemission och efterföljande notering på Spotlight Stock Market under det andra kvartalet 2019. Bolaget kommer att presentera sin verksamhet och mer om sina framtidsplaner på Sedermeradagen Köpenhamn den 12 mars. Anmälan till Sedermeradagen Köpenhamn kan göras här: https://sedermera.se/sv/evenemang/2019-03-12/sedermeradagen-kopenhamn

”FluoGuide är ett bolag vars teknologi har växt fram genom över 15 års forskning. Bolaget kan komma att förändra cancerkirurgin i grunden och Sedermera Fondkommission ser fram emot att bistå bolaget i dess tillväxtresa”, kommenterar Hans Nilsson, Director of Corporate Finance på Sedermera Fondkommission.

För frågor med anledning av den planerade nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om FluoGuide, vänligen kontakta:
Morten Albrechtsen, VD
Telefon: +45 24 25 62 66
E-post: ma@fluoguide.com


Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.