Shareprice
13 Jul 2024

Press & news

FluoGuide develops surgical solutions that is expected to reduce suffering for the patient and increases the likelihood of cure as well as reducing costs for the health care system.

New - New exchange: Nasdaq First North

FluoGuide is moving from Spotlight to Nasdaq First North. Shareholders are strongly encouraged to make sure they will be able to freely trade their shares in the future.

FluoGuide lyser upp cancerceller vid operation – VD (Direkt)

News


April 5, 2019

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det danska bioteknikföretaget Fluoguide ska med sin teknik lysa upp cancerceller vid operationer och därmed möjliggöra bättre operationsutfall och ökad canceröverlevnad.

Det säger Fluoguides vd Morten Albrechtsen i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför listningen av bolagets aktier på Spotlight Stock Market.

Fluoguide fokuserar inledningsvis på den allvarliga hjärncancerformen glioblastom där bara 5 procent av patienterna lever efter fem år. Den första produkten benämns FG001.

“Det är mycket svårt för kirurgen att bara ta bort cancerceller. Det är extremt viktigt med precision”, säger Morten Albrechtsen.

Han berättar samtidigt om utmaningarna med att integrera produkten i sjukhussystemet.

Hur många glioblastom-operationer utförs varje år?

“Det diagnostiseras 60.000 nya patienter varje år i USA och Europa, och nästan alla har kirurgi som primär behandling.”

image

Bild: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Fluoguides vd Morten Albrechtsen till höger.

Räcker mycket bra visibilitet för att göra operationerna framgångsrika, med tanke på hur svårt det är att ta bort alla cancerceller utan att skada hjärnan?

“Vi kommer aldrig att kunna utlova 100 procent bot på något sätt, men vi förbättrar kirurgin och minskar biverkningarna. Och om man tar beslut om att ta bort en viktig del av hjärnan så gör man det baserat på att man vet att det verkligen finns cancer där. Detta är bra för patienten”, svarar Morten Albrechtsen.

Hur små cellklumpar kan ni lysa upp och möjliggöra för kirurgen att se?

“I princip binder vår produkt till cellerna, men i praktiken när kirurgen opererar patienten ser man ner till mindre än millimeterstorlek på vävnaden.”

När kommer ni veta mer om hur produkten fungerar?

“Vi vet redan relativt väl att produkten fungerar. Vi har testat den i operationer på mänsklig cancer i djur. Det simulerar situationen i kliniska studier hyfsat väl. Risken för biverkningar är mycket låg eftersom produkten utgörs av två komponenter som båda har testats på människor tidigare, men det måste vi naturligtvis bevisa. Det vi måste testa i de första kliniska studierna är framförallt proceduren kring kirurgen.”

När tror du att ni kommer att kunna nå marknaden?

“Vi kommer att agera stegvis. Efter den första kliniska undersökningen förväntar vi oss att det kommer anses oetiskt att inte använda produkten för vissa patienter i vissa sjukhus och då kommer vi att börja sälja produkten. Det blir i slutet av 2020. Det blir inga stora intäkter då, men då skulle kommersialiseringen starta. Den bredare användningen av produkten väntas under 2022 eller 2023, beroende på hur studierna går och vilken feedback vi får från myndigheterna.”

Avser ni sälja produkten själva eller via partners?

“Vi börjar med att sälja produkten själva. Vården av glioblastom är centraliserad till få center så vi kan betjäna dessa center själva i Europa och USA. Senare, när vi tar itu med vanligare cancersjukdomar, kommer vi att behöva partners. Delar av exempelvis den asiatiska marknaden är mycket annorlunda än Europa och USA, och där kan det vara logiskt att gå via partners i början.”

Vilken prisstrategi avser ni använda?

“Amerikanska sjukhus vill se besparingar i sin behandling av patienterna. Nästan alla patienter med glioblastom får tillbaka sin cancer och vi vet att operationer är mycket dyra, så varje gång vi sparar in på behov av ingrepp kan sjukhusen dela en del av besparingarna med oss. Det är utifrån det vi kommer att prissätta produkten.”

Vilka andra cancertyper hoppas ni kunna “lysa upp” på sikt?

“Den receptor som vår produkt siktar in sig på finns i många olika cancertyper, särskilt på platser där cancern invaderar frisk vävnad. Därför är receptorn särskilt bra att guida utifrån vid kirurgi. Vi vet exempelvis att receptorn finns vid bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer och lungcancer. Olika cancersjukdomar upptäcks dock i olika tid. Bröstcancer upptäcks ofta relativt tidigt när kirurgi är viktigare och vår produkt kan då göra större nytta. Lungcancer ger sig till känna senare, vilket innebär att chansen att cancern inte har spridit sig är lägre”, säger Morten Albrechtsen.

Hur många anställda har ni nu?

“Vi är tre anställda i nuläget. Vi har senior personal i bolaget och sedan insourcar vi för olika uppgifter.”

Vilken burn-rate för kassan planerar ni att ha i närtid?

“Vi har mycket låga fasta kostnader. Vi kan hålla oss flytande till slutet av 2020 med den nyemission på 16 miljoner danska kronor som vi gör nu. Vi räknar med att utfallen av de kliniska studierna ska komma innan dess, i mitten av 2020. Om vi skulle se en större pipeline skulle det vara logiskt att öka bolagets burn-rate, men vi måste inte göra det och vi vill heller inte göra det innan vi har visat att produkten fungerar för den första cancerindikationen.”

Vilka anser du är de största riskerna för Fluoguide?

“Produkten i sig är inte den största risken eftersom den är gjord av två komponenter som redan har testats på människa och som vi vet fungerar väl. Djurförsöket visade att produkten fungerar vid mänsklig cancer, så det handlar mer om procedurer och frågor kring hur kirurgen arbetar och integrationen av produkten i sjukhussystemet. Det är en risk för oss. Det andra är att vi är det andra företaget i fältet i nuläget. Det är ett växande område. Om vi ska hålla takten och upprätthålla positionen måste vi röra oss snabbt.”

Är konkurrensen tuff?

“Inte än. Det finns bara en konkurrent och de har ingen produkt på marknaden i nuläget, men de har en produkt i fas 3 mot äggstockscancer. Denna konkurrent fokuserar på en annan receptor. De har banat vägen genom den regulatoriska processen och vi vet därmed ganska väl vad som förväntas visas i en klinisk studie. Vi kallar det för hälsosam konkurrens, men vi vet också att många företag är väg in i fältet och det är osannolikt att det inte skulle finnas konkurrens i framtiden, för det är ett mycket attraktivt område”, säger Morten Albrechtsen.

Teckningskursen i emissionserbjudandet värderar Fluoguide till 19,8 miljoner danska kronor före kapitaltillskottet på 15,9 miljoner danska kronor.

Bolaget gör en nyemission av så kallade units som består av tre aktier och en teckningsoption. Priset per unit är 14:85 danska kronor, vilket innebär att priset för en aktie är 4:95 eller strax därunder med tanke på teckningsoptionen som ingår.

Fluoguide har enligt prospektet erhållit teckningsåtaganden på 9,0 miljoner danska kronor, varav 4,8 miljoner redan har betalats in via bryggfinansiering till 20 procents mer unit-ersättning.

Teckningsperioden väntas pågå den 1-15 april 2019. Första beräknade handelsdag på Spotlight Stock Market är den 7 maj.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med listningen. Markets & Corporate Law är juridisk rådgivare. Nordnet Bank är Selling Agent.

Nyhetsbyrån Direkts tv-intervju med Fluoguide kan ses på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=oMBFmdVeM1Q